Plantedoktoren

Plantedoktoren

Plantesygdomme og Skadedyr

Indholdet på denne side handler især om sygdomme og skadedyr i relation til privathavebruget.

Hvad brændestablen gemte

BiodiversitetPosted by Magnus Gammelgaard Nielsen Sun, January 10, 2016 14:09:28

Min lillebrors familie har en sommerhushave på Djursland. Ikke en grund som de andre sommerhusejere, der gør hvad de kan for at få det hele til at "se ordentligt ud". Nej min lillebrors sommerhusgrund er nærmest er en naturgrund. Velmenende naboer har da også i tidens løb tilbudt ham at låne forskelligt motoriseret havegrej, men det er det ligesom ikke blevet "tid" til.

Nede for enden af grunden står en stor skovfyr med sin eventyrlige grenopbygning og heroppe i kronen har drengene deres hule. Nedenunder er der en gammel brændestabel, mest af grantræ og her kan man gå på opdagelse……………..

Træet i brændestablen har lagt der nogle år uden at være overdækket. Det har gjort det til den perfekte bolig for en bestemt insektgruppe, nemlig træbukkene (Cerambycidae).

Foto: Voksen træbuk af arten Båndet tandbuk (Rhagium bifasciatum)

De er så fantastiske de træbukke. Med en størrelse på helt op til 4 cm og lange, leddelte følehorn adskiller de sig fra mange andre insekter. Mange af dem har smukke farvetegninger der gør dem lette at genkende og det faktum at vi "kun" har 77 arter i Danmark, gør det overkommeligt for de fleste at være med.

Foto: Larve af Båndet tandbuk nede i et træstykke

De voksne biller lever af nektar fra blomsterne, men larverne lever af træ! Ikke frisk træ for de fleste arter ynder træ, der er begyndt at blive nedbrudt.

Det er hård kost, men udstyret med kraftige munddele så går det som en leg. Kløver man træstykkerne åbner der sig en ny verden af hemmelige gange, huler,træsmuld og efter kort tids søgen finder vi den første store larve. En ordentlig krabat – flere centimer og med kindbarker så store som ……….. Der er ikke meget næring i sådan noget gammelt træ og derfor må larven tilbringe flere år i det konstante mørke inde i træstykket.

En af drengene ville gerne holde larven, men det varede kort. Larven er blind og kan ikke kende forskel på en følsom barnehånd og et stykke træ. Her stoppede legen – og en lille forsigtig tåre kom til syne i øjenkrogen på den ellers så seje gut.

Så er det bedre med de voksne træbukke og efter kort tids søgen dukkede endnu en repræsentant for familien op. Det var solens refleksion i dyrets krop der vakte opmærksomhed – violbukken…. Jeg har siden fået fundet bekræftet fundet hos eksperter på siden

Til forskel fra mange andre træbukke foretrækker larverne her tørt nåletræ og findes ofte ved tømmerpladser og savværker og huse. Den er ikke almindelig at finde, men alligevel udbredt over det meste af landet.


Er træbukke skadedyr?

Fundet af violbukken affødte spørgsmålet om en eventuel fare ved at have sådanne smukke dyr tæt ved beboelseshuse. I litteraturen anføres det at violbukken ikke forårsager nævneværdig skade 1).

Nogen har fortalt mig om husbukken. "Husbukken er ikke jævnt udbredt i Danmark. Den har en overvejende sydøstlig udbredelse og er således hyppigst på Lolland, Falster, Bornholm og Sjælland, og aftager mod nord og vest. Den forekommer dog også i Skagen, men ikke i Vestjylland". 2)

Husbukken skal man tage alvorlig. Heldigvis er de ikke så almindelig og hvis man ikke anvender gammelt tømmer fra sin egen brændestabel til byggemateriale, er der næppe nogen større fare ved at anlægge en sådan.

Foto: Violbuk (Callidium violaceum)

Jeg vil anlægge min egen brændestabel!

Min have er ikke så vild som min lillebrors. Alligevel vil jeg nu så gerne opleve træbukkene på nært hold - ikke mindst når børnebørnene kommer på besøg…

Nede under den store Himalaya-ceder er der plads. Her samtidig skygge så brændet ikke tørrer ud, men er fugtigt i lang tid. Jeg lægger brændet direkte på jorden så fugten herfra kan trænge op i brændet. En del er fra nåletræ, for det foretrækker en lang række af træbukkene. Med tiden vil jeg også tilføre løvtræ så andre arter også kan føle sig hjemme.

Nu er det bare at vente – måske allerede næste år vil vi få nye beboere i haven. De skal være velkomne og derudover er sådan en brændestabel nu alligevel ret dekorativ.

Får du lyst til at lege med kan jeg varmt anbefale hæftet om træbukke fra serien natur og museum. Desuden har biolog Lars J. Larsen skrevet bogen "Insekthaven" der er fyldt med idéer til "det vilde haveliv".

Litteratur

1) Træbukke af Philip Francis Thomsen Natur og Museum.

2) http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/husbuk.htm

3) Insekthaven med blomstereng og insekthoteller. Lars J Larsen

Foto: Rød Blomsterbuk Hun

Foto: Rød Blomsterbuk Han

Kort om træbukke

På verdensplan kendes omkring 25.000 arter. I Danmark er der fundet 77. De voksne insekter er oftest ret store, flere centimeter, med karakteristiske lange 11-12 leddede følehorn. Mange arter er farvestrålende og derfor ynglings objekter for billesamlere og andre insektentusiaster. En hel gruppe har fået navnet blomsterbukke fordi de netop søger der føde her.

Larverne lever i træ. Visse arter kan leve i levende træer ofte dog i træer, der på en eller anden måde er beskadiget. Det almindeligste sted at finde de store larver er dog i fugtigt træ, der er under nedbrydning, f.eks. i brændestabler. Her lever de og æder den nærringsfattige kost hvilket gør det nødvendigt at tilbringe flere år i mørket, før man er stor nok til at forpuppe sig. Enkelte arter, mest kendt er husbukken, er et skadedyr idet den kan trives i tørt træ, ofte i tagkonstruktioner. Denne art skal man have respekt for, men heldigvis er den ikke så udbredt. Etablering af en brændestabel giver umiddelbart ikke støre risiko for at få angreb af husbukke i sit hus. Der er dog  • Comments(0)//blog.plante-doktor.dk/#post1